Rekrutacja uzupełniająca od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

Rekrutacja uzupełniająca

W szkołach, w których po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych nadal będą wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.

Informacja o wolnych miejscach w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana dostępna będzie na stronie szkoły 25 lipca od godz. 14.00.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej w terminie od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 (na drukach szkolnych):

Wniosek dla ucznia po szkole podstawowej:

WNIOSEK DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Wniosek dla ucznia po gimnazjum:

WNIOSEK DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 19 sierpnia o godz. 12.00.

W terminie od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.  

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia o godz. 10.00.

Skip to content