Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – rekrutacja uzupełniająca

19 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 – zostaną podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – listy będą umieszczone na tablicach informacyjnych w budynku szkoły.

Oddział / Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania
(1Asp) [O] pol-hist-wos (ang-niem*,ros*,fra*) / 147,75
(1Bsp) [O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 155,65
(1Csp) [O] biol-chem-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 160,25
(1Ag) [O] pol-hist-wos (ang-niem*,ros*,fra*) / 111,60
(1Bg) [O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 146,60
(1Cg) [O] biol-chem (ang-niem*,ros*,fra*) / 126,40
(1Dg) [O] geogr-wos-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 109,00

Przypominamy od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 !!!
Potwierdzanie woli przyjęcia:
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28 sierpnia godz. 10.00.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Skip to content