Inauguracja projektu „»Łączka« i inne miejsca poszukiwań” 2019

Dziś siedmioro przedstawicieli klas pierwszych wzięło udział w uroczystym otwarciu kolejnej edycji projektu w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.
 Biorąc udział w tym projekcie, uczestniczycie w procesie przywracania pamięci ofiar totalitaryzmów – podkreślił wiceprezes IPN, zwracając się do licznie przybyłych uczestników.

To już trzecia edycja tej niezwykłej lekcji historii. Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. Jako podsumowanie projektu nakręcą 2-minutowe etiudy filmowe poświęcone pracom poszukiwawczym Instytutu Pamięci Narodowej bądź będące refleksją nad losem ofiar i ich rodzin.

Projekt jest realizowany przez oddziały IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Warszawie oraz delegaturę IPN w Bydgoszczy. Biorą w nim udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich pod opieką nauczycieli. Cele, jakie stawiają przed uczestnikami autorzy warsztatów, to m.in. rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar, poszanowania dla życia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotyczących grzebania umarłych, rozbudzanie ciekawości badawczej, poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów;

Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Skip to content