Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Antoniny Konarskiej

27 listopada wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów 270 uczniom z rejonu warszawskiego. W wydarzeniu zorganizowanym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uczestniczyli Dorota Skrzypek oraz Krzysztof Wiśniewski – Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

Wręczenie stypendiów uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

W tym roku na terenie województwa mazowieckiego stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano blisko 500 uczniom.

Z ogromną przyjemnością gratulujemy Tosi Konarskiej, uczennicy klasy 3b, otrzymania Stypendium Prezesa Rady Ministrów. To szczególne wyróżnienie, jesteśmy dumni z Tosi i cieszymy się z jej sukcesu.

Skip to content