Druga edycja konkursu „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie wraz Towarzystwem Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Fundacją im. Wojciecha Młynarskiego  zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”. Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja twórczości Wojtka Młynarskiego oraz twórczości własnej uczestników Konkursu inspirowanej twórczością Wojtka Młynarskiego.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczących się w szkołach powiatu pruszkowskiego w kategoriach wiekowych:

  1. Kategoria  I:    uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III).
  2. Kategoria  II:   uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VIII).
  3. Kategoria  III:  uczniowie szkół średnich.

TERMINARZ

  1. Nadsyłanie zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy i nagranie): od 23 września 2020 do 16 października 2020.
  2. Ocena wykonań i wyłonienie laureatów: 28 – 30 października 2020.
  3. Koncert laureatów Konkursu: 10 listopada 2020, godz. 13.00

(Organizator może dokonać zmiany terminu i miejsca, w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

Regulamin II Konkursu Piosenki „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”.
Formularz zgłoszeniowy w wersji PDF.
Formularz zgłoszeniowy w wersji WORD.

Skip to content