Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 2 sierpnia 2021

2 sierpnia 2021 r. o godz. 8:30 – Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listy kandydatów przyjętych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie i kandydatów nieprzyjętych do przyjęcia, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Listy zostały umieszczone tylko na tablicach informacyjnych w budynku szkoły.

Skip to content