Materiały dotyczące egzaminu maturalnego od roku 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronach CKE i OKE zostały udostępnione materiały dotyczące egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Poniżej zamieszczamy linki do tych materiałów:

✅ najważniejsze zmiany: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

✅ aneksy do informatorów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

✅ arkusze pokazowe zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz aneksami do Informatorów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022

✅ materiały dodatkowe: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Skip to content