Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że tegoroczni absolwenci mogą odebrać świadectwa dojrzałości we wtorek 5 lipca 2022 roku, w godzinach 10:00-12:00.

Osoby, które nie odbiorą świadectw 5 lipca, mogą to zrobić w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.

Świadectwa dla osób, które nie mogą odebrać ich osobiście, mogą być wydane osobie upoważnionej (wzór upoważnienia: https://www.zan.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/06/JEDNORAZOWE_UPOWAZNIENIE_DO_ODBIORU.pdf).

Absolwenci z lat ubiegłych proszeni są o odbiór aneksów do świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły.

Skip to content