Szkolna Komisja Rekrutacyjna Informuje:

Listy kandydatów przyjętych zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w holu głównym w dniu 28.07.2022r. o godz. 10.00

Szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na rok szkolny 2022/2023

Oddział / Liczba wolnych miejsc

1B EKONOMICZNO-MENEDŻERSKA [mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*)] / 12

1C MEDYCZNO-PRZYRODNICZA [biol-chem-ang (ang-niem*,ros*,fra*)] / 10

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski do rekrutacji uzupełniającej oraz kserokopie zaświadczeń o wynikach egzaminu i świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji zasadniczej) w holu głównym na parterze w następujących terminach:

01.08. – 03.08.2022 od godz.9:00 do godz. 15:00

               

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Skip to content