Rekrutacja uzupełniająca od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

Rekrutacja uzupełniająca W szkołach, w których po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych nadal będą wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Informacja o wolnych miejscach w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana dostępna będzie na stronie szkoły 25 lipca od godz. 14.00. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa … WIĘCEJ >>

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r. o godz. 11:30 – zostaną podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia – listy będą umieszczone na tablicach informacyjnych w budynku szkoły oraz w systemie elektronicznym VULCAN. Oddział / Najniższa liczba punktów uprawniająca … WIĘCEJ >>