Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Warszawa, 28 stycznia 2021 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia … WIĘCEJ >>

Informacja o liczbie wolnych miejsc

Nasza szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. Oddział / Liczba wolnych miejsc(1A) [O] pol-hist-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 21(1B) [O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 25(1C) [O] biol-chem-ang (niem*,ros*,fra*) / 25(1D) [O] geogr-wos-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 12 Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły. Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół pobrane, wypełnione i podpisane … WIĘCEJ >>

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Listy kandydatów przyjętych: Lista kandydatów przyjętych do oddziału 1A [[O] pol-hist-ang (niem*,ros*,fra*)]. Lista kandydatów przyjętych do oddziału 1B [[O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*)]. Lista kandydatów przyjętych do oddziału 1C [[O] biol-chem-ang (niem*,ros*,fra*)]. Lista kandydatów przyjętych do oddziału 1D [[O] geogr-wos-ang (ang-niem*,ros*,fra*)]. Serdecznie gratulujemy przyjętym uczniom i ich rodzicom! Do zobaczenia we wrześniu! Listy kandydatów nieprzyjętych: Lista kandydatów … WIĘCEJ >>

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 A [[O] pol-hist-ang (ang-niem*,ros*,fra*)]. Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 B [[O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*)]. Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 C [[O] biol-chem-ang (niem*,ros*,fra*)]. Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 D [[O] geogr-wos-ang (ang-niem*,ros*,fra*)]. Lista niezakwalifikowanych do wybranych oddziałów z pierwszego lub drugiego wyboru Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana. Oddział / Najniższa liczba punktów … WIĘCEJ >>

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego … WIĘCEJ >>

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w … WIĘCEJ >>

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Państwo,  uprzejmie informuję, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na … WIĘCEJ >>

Uwaga! Dzień Otwarty odwołany!

Drodzy Kandydaci! W związku z aktualną sytuacją  zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. odwołania imprez masowych, Dzień Otwarty dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zaplanowany na 7 kwietnia 2020 r. zostaje odwołany. Nowy termin spotkania zostanie podany w terminie późniejszym. Informacje na temat oferty edukacyjnej … WIĘCEJ >>

Podręcznik do historii dla uczniów po szkole podstawowej.

Z przykrością informujemy, że podręcznik do historii z serii Ślady czasu dla klasy 1 nie otrzymał trzeciej pozytywnej opinii rzeczoznawców MEN i nie zostanie dopuszczony do użytku szkolnego od września 2019 roku i tym samym nie trafi w tym roku do sprzedaży.  Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Skip to content