Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

Fundacja Marcelego Nenckiego zaprasza na serię wykładów organizowanych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Wykłady kierowane są do osób ogólnie zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat biologii.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.nenckifoundation.eu/.

Skip to content