Dyrekcja Szkoły

Dyrektor: p. Ewa Król

Wicedyrektor: p. Małgorzata Zbińkowska

Dyrektor Szkoły p. Ewa Król przyjmuje interesantów:

  • we wtorki w godz. 14.00 – 16.00;
  • w czwartki w godz. 8.00 – 10.00;
  • oraz w dni otwarte, zebrania z rodzicami i każdego innego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Dyrektor Szkoły p. Ewa Król

w godzinach przyjęć interesantów.

Skip to content