Hymn Szkoły

Hymnem naszej szkoły jest „Pieśń Filaretów” Adama Mickiewicza, której treść została zmieniona w celu dopasowania do muzyki.

Użyjmy dziś żywota! Wszak żyjem tylko raz.
Niechaj ta czara złota nie próżno wabi nas.
Hejże, do niej wesoło! Chwytaj i do dna chyl.
Niechaj obiega w koło zwiastunka błogich chwil.

Cyrkla, wagi i miary do martwych użyj brył,
mierz siły na zamiary, nie zamiar według sił.
Bo gdzie się serca palą, cyrklem uniesień duch,
powszechne dobro skalą, jedność większa od dwóch.

Adam Mickiewicz