Hymn Szkoły

Hymnem naszej szkoły jest „Pieśń Filaretów” Adama Mickiewicza, której treść została zmieniona w celu dopasowania do muzyki.

Użyjmy dziś żywota! Wszak żyjem tylko raz.
Niechaj ta czara złota nie próżno wabi nas.
Hejże, do niej wesoło! Chwytaj i do dna chyl.
Niechaj obiega w koło zwiastunka błogich chwil.

Cyrkla, wagi i miary do martwych użyj brył,
mierz siły na zamiary, nie zamiar według sił.
Bo gdzie się serca palą, cyrklem uniesień duch,
powszechne dobro skalą, jedność większa od dwóch.

Adam Mickiewicz

 

Skip to content