Projekt Unijny

Powiat Pruszkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (LO. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, LO. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie).
Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych uczniów w szkołach licealnych Powiatu Pruszkowskiego, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli, zakup sprzętu TIK i wyposażenia pracowni przedmiotowych w okresie 1.08.2018 – 30.06.2020
Dofinansowanie projektu z UE: 546 650,20 PLN.

W ramach projektu w naszej szkole będą prowadzone następujące zajęcia:
1) Programowanie/kodowanie z wykorzystaniem robotów – prowadząca p. Beata Brodowska
2) Koło informatyczne – prowadząca p. Beata Zawadka
3) Zajęcia matematyczne (wyrównawcze) – prowadzące p. Alina Przychoda, p. Agata Kuśnierz i p. Grażyna Leżyńska
4) Matematyka-warsztaty maturalne – prowadzące p. Grażyna Leżyńska i p. Małgorzata Zbińkowska
5) Matematyka dla ciekawych – prowadzące p. Alina Przychoda i p. Małgorzata Zbińkowska
6) Koło teatralne – prowadząca p. Ewa Kowalska
7) Koło muzyczne – prowadząca p. Zuzanna Olszak
8) Koło doświadczalne z biologii – prowadząca p. Maria Paczkowska
9) Oczami młodego fizyka – prowadząca p. Beata Brodowska
10) Fotografia – prowadzący p. Rafał Kapczyński
11) Koło filmowe – prowadząca p. Natalia Seredyńska
12) Język angielski – prowadząca p. Katarzyna Szymańska

Prosimy wszystkich zainteresowanych zajęciami o zgłaszanie się do nauczycieli prowadzących zajęcia. Liczba miejsc ograniczona.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach Powiatu Pruszkowskiego”.

Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwoju indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach Powiatu Pruszkowskiego”.

Oświadczenie uczestnika projektu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content