Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6.

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

  3. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
    Regulamin-rekrutacji-na-rok-szkolny-2021-2022.pdf     0,79MB

  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 28.01.2021 r.

Informacje dodatkowe:

Uwaga! 

Szkoła nie wyznacza progów punktowych! Próg punktowy to liczba punktów uzyskana w procesie rekrutacji przez ostatnią osobę, która została zakwalifikowana do danego oddziału. Każdego roku progi punktowe kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć Kandydatów, którzy rekrutują się na dany rok szkolny.

Skip to content