Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. – rozdział 6).

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji 

  3. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
  4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2024/2025.

Informacje dodatkowe:

Uwaga! 

Szkoła nie wyznacza progów punktowych! Próg punktowy to liczba punktów uzyskana w procesie rekrutacji przez ostatnią osobę, która została zakwalifikowana do danego oddziału. Każdego roku progi punktowe kształtują się na innym poziomie i zależą od osiągnięć Kandydatów, którzy rekrutują się na dany rok szkolny.

Skip to content