Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 roku.
  2. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 31 stycznia 2020 dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
  3. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
  4. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.z dnia 9 kwietnia 2020 r.
  5. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.ogłoszony przez MEN w dniu 19.05.2020 r.

Informacje dodatkowe:


Wniosek !!!
Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół pobrany, wypełniony elektronicznie (wniosek zawiera aktywne pola) i podpisany wniosek, zaleca się przesłać skanem na adres: rekrutacja@zan.pruszkow.pl
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nie zalecamy dostarczania dokumentów osobiście do szkoły.