Dzień otwarty

Spotkanie informacyjne

Uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjne dla Kandydatów do klas I w roku szkolnym 2020/2021 oraz ich Rodziców odbędzie się 07.04.2020 r. (wtorek) według poniżej przedstawionego planu:

godz. 17.00 –  zebranie informacyjne dla Kandydatów i ich Rodziców prowadzone przez dyrekcję szkoły.

godz. 18.00 – zwiedzanie szkoły i rozmowa z uczniami oraz nauczycielami Liceum.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Uwaga ! Dzień Otwarty odwołany!

Drodzy Kandydaci!

W związku z aktualną sytuacją  zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. odwołania imprez masowych, Dzień Otwarty dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zaplanowany na 7 kwietnia 2020 r. zostaje odwołany.

Nowy termin spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.

Informacje na temat oferty edukacyjnej i rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 kandydaci mogą uzyskać za pośrednictwem strony internetowej szkoły w zakładce “DLA KANDYDATÓW”.
 
Z poważaniem
Ewa Król – dyrektor szkoły