Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

REKRUTACJA
przyjmowanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego /13.08. – 18.08.2020/

13.08. – 14.08.2020: 8:00 – 16:00

17.08.2020: 8:00 – 16:00

18.08: 8:00 – 15:00

Przy składaniu oryginałów dokumentów prosimy o złożenie dwóch zdjęć oraz karty zdrowia.

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.