Menu

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00 – 14:00

z wyjątkiem:
16.07.2019 do godz. 16:00;
17.07.2019 – 23.07.2019 w godz. 8:00 – 16:00;
24.07.2019 w godz. 8:00 – 10:00;
26.07.2019 w godz. 8:00 – 16:00;
29.07.2019 w godz. 8:00 – 16:00;
30.07.2019 w godz. 8:00 – 12:00;
19.08.2019 – 27.08.2019 w godz. 8:00 – 16:00;
28.08.2019 do godz. 12:00.