Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej – podane zostaną w późniejszym terminie.