Olimpiady i konkursy

Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki.

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie.

 

Materiały

Olimpiady przedmiotowe
2022​_przedmiotowe-ponadpodstwowe.doc     0.08MB

Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych
2022​_podstawowe-terminarz.docx     0.02MB

Olimpiady interdyscyplinarne
2022​_interdyscyplnarne-terminarz-zmieniony.doc     0.05MB

Terminarz poszczególnych etapów turniejów i olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2021/2022
20210728​_Aktualizacja​_z​_28072021​_r​_terminarza​_olimpiad​_tematycznych​_w​_roku​_szkolnym​_2021-2022.pdf     0.69MB

Terminy olimpiad 2021-2022
terminy​_olimpiad​_-​_2021-2022.pdf     0.22MB

 
Skip to content