Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy

p. Anna Gruzielewicz agruzielewicz@zan.pruszkow.pl

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Informacje dotyczące edukacji

Ranking Uczelni Akademickich 2018
 www.perspektywy.pl/RSW2018/

Wyszukiwarka kierunków studiów
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/

Studia w Europie
www.eurodesk.pl – informacja europejska dla młodzieży
Co kraj, to obyczaj – w przypadku zasad studiowania w krajach europejskich porzekadło to sprawdza się w stu procentach. Studia w każdym kraju wyglądają inaczej. Różne są systemy rekrutacji, płatności, stypendia, możliwości studiowana po angielsku. To sprawia w niektórych krajach obcokrajowcom studiować łatwiej, w innych nieco trudniej. Jedno jest pewne. Dzięki Unii Europejskiej w każdym unijnym kraju możesz studiować dokładnie na takich samych zasadach jak ich obywatele. 

Rynek Pracy
•  Prognoza zatrudnienia
Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województwach. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
•  Poszukiwanie pracy i rekrutacja
Wortal publicznych służb zatrudnienia służy pomocą przed spotkaniem z pracodawcą. Odwiedzając poszczególne zakładki dowiesz się m.in.: jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawnie napisać CV, list motywacyjny. 
•  EUROPASS – O pracy w Europie
Portal służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw Unii Europejskiej równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Znajdziesz tu portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy.
• psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
Doradca 2000 –  informacje o zawodach ( charakterystyka)
•  European Youth Portal – portal Komisji Europejskiej zawierający informacje, które mogą się przydać młodym ludziom mieszkającym, uczącym się i pracującym w UE

Informacja o zawodach

Klasyfikacja zawodów
• 
psz.praca.gov.pl/rynek-pracy
•  doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod 

Pozaszkolne formy pomocy z zakresu doradztwa zawodowego:
• 
Centrum Informacji i Doradztwa Zawodowego w Pałacu Młodzieży
•  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Przydatne linki:
•  
www.pracuj.pl
•  www.erasmus.org.pl
•  www.eurodesk.pl
•  www.mlodziez.org.pl

Skip to content