Projekt Certyfikat

C E R T Y F I K A T    W    Z A N I E

W naszej Szkole organizowane są sesje egzaminów Cambridge English (B2 FIRST / C1 ADVANCED – paper-based) we współpracy z LANG LTC Cambridge English Platinum Exam Centre PL090.

 

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu należy wybrać dostępny termin egzaminu i zgłosić się z dokumentami i opłatą za egzamin do p. Katarzyny Szymańskiej (s. III-10) najpóźniej w terminie rejestracji Zan podanej na stronie.

W przypadku zgłoszenia się min. 12 osób zainteresowanych na daną sesję egzamin zostanie zorganizowany w szkole.

W przypadku mniejszej liczby osób zdecydowanych zostaną one oddelegowane za pośrednictwem szkoły do Ośrodka LANG LTC w Warszawie.

Ewentualne dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres: ZanCertyfikat@gmail.com

Terminy sesji jesiennych 2020 i w kolejnym roku kalendarzowym 2021 już wkrótce.

https://www.lang.com.pl/egzaminy-cambridge/b2first.html

https://www.lang.com.pl/egzaminy-cambridge/c1advanced.html