Projekt Certyfikat

C E R T Y F I K A T    W    Z A N I E

Aby przystąpić do egzaminu typu Cambridge można zdecydować się na jeden z poniższych sposobów:

 1. CHCĘ TYLKO PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU
  W przypadku chęci zdawania egzaminu (z przygotowaniem na własną rękę i odpowiedzialność): wybrać dostępny termin egzaminu (link 1)  i zgłosić się z dokumentami i opłatą za egzamin do Katarzyny Szymańskiej (s. III-10) najpóźniej w terminie rejestracji Zan podanej na stronie (poniżej przy terminach sesji i wymaganych dokumentach).
  W przypadku zgłoszenia się min. 10 osób zainteresowanych egzamin zostanie zorganizowany w szkole.
  W przypadku mniejszej liczby osób zdecydowanych zostaną one ddelegowane za pośrednictwem szkoły do Ośrodka LANG LTC.

 2. CHCĘ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU oraz
  CHCĘ SKORZYSTAĆ Z WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH
  W przypadku chęci zdawania egzaminu (z przygotowaniem w zakresie strategii egzaminacyjnych w szkole w ramach Projektu Certyfikat) należy:
  Zgłosić się do p. Katarzyny Szymańskiej (osobiście lub na adres ZanCertyfikat@gmail.com) zapisując na warsztaty egzaminacyjne (częściowy udział w projekcie ), umówić harmonogram zajęć z nauczycielem, następnie wybrać termin (…) i dalej jak w pkt. 1

 3. CHCĘ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH przygotowujących do egzaminu w szkole,
  POZNAĆ STRATEGIE ZDAWANIA oraz
  PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU
  W przypadku chęci zdawania egzaminu (z przygotowaniem w zakresie strategii egzaminacyjnych jak i merytorycznie w zakresie wymaganych umiejętności (czytanie, słuchanie, środki językowe, pisanie i mówienie) (=pełny udział w projekcie) w szkole w ramach Projektu Certyfikat) należy:
  zgłosić się do p. Katarzyny Szymańskiej (osobiście lub na adres ZanCertyfikat@gmail.com) zgłaszając chęć udziału w zajęciach kończących się egzaminem w szkole (min. 10 osób).
  Praca w ramach projektu odbywać się będzie w systemie łączonym – część zadań wykonywanych samodzielnie z konsultacjami i warsztatami w szkole; częstotliwość zajęć w zależności od preferencji i możliwości uczestników i decyzji nauczyciela.

Wszelkie dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres: ZanCertyfikat@gmail.com

Regulamin B2 First CAMBRIDGE – LANG LTC.

Certify that Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana prepares candidates for Cambridge English Qualifications.

Cambridge English NAJBLIŻSZE TERMINY B2 FIRST (FCE)