Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2020

Koniec pierwszego okresu

08.01.2021

Początek nowego okresu

09.01.2021

Ferie zimowe

18.01. – 31.01.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04. – 06.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach III

30.04.2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

Ferie letnie

26.06. – 31.08.2021

Dodatkowe dni ustawowo wolne:

11 listopada 2020 (środa)

Święto Niepodległości

1 stycznia 2021 (piątek)

Nowy Rok

6 stycznia 2021 (środa)

Trzech Króli

3 maja 2021 (poniedziałek)

Święto Konstytucji 3 Maja

3 czerwca 2021 (czwartek)

Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
/zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)/

14 października 2020 (środa)

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

4 maja 2021 (wtorek)

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

5 maja 2021 (środa)

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

6 maja 2021 (czwartek)

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04 czerwca 2021 (piątek)

 

Terminarz dni otwartych i zebrań z rodzicami:

15.09.2020 (wtorek)

17.00 – klasy I – klasa 1a i 1b – spotkanie informacyjno-organizacyjne
z dyrektorem i wychowawcami

18.30 – klasy I – klasa 1c i 1d – spotkanie informacyjno-organizacyjne
z dyrektorem i wychowawcami

16.09.2020 (środa)

17.00 – klasy III spotkanie informacyjno-organizacyjne z dyrektorem
i wychowawcami

17.30 – klasy II spotkanie informacyjno-organizacyjne z wychowawcami

20.10.2020 (wtorek)

18.00 – dzień otwarty

17.11.2020 (wtorek)

18.00 – dzień otwarty

15.12.2020 (wtorek)

18.00 – dzień otwarty, dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną obowiązkowy

12.01.2021 (wtorek)

17.00 – zebranie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas II – podsumowanie
I okresu

17.30 – zebranie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas I – podsumowanie
I okresu

13.01.2021 (środa)

17.00 – zebranie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas III – podsumowanie
I okresu

02.03.2021 (wtorek)

18.00 – dzień otwarty

13.04.2021 (wtorek)

18.00 – dzień otwarty, dla rodziców uczniów klas III zagrożonych oceną niedostateczną obowiązkowy

08.06.2021 (wtorek)

17.00 – spotkanie informacyjne z dyrektorem i wychowawcami, dla rodziców uczniów klas I zagrożonych oceną niedostateczną obowiązkowe

18.30 – spotkanie informacyjne z dyrektorem i wychowawcami, dla rodziców uczniów klas II zagrożonych oceną niedostateczną obowiązkowe

Terminarz Rad Pedagogicznych:

31.08.2020 (poniedziałek) – godz.9.00

Plenarne zebranie – część I

15.09.2020 (wtorek) – godz.15.00

Plenarne zebranie – część II

20.10.2020 (wtorek) – godz.15.00

Rada szkoleniowa/analiza wyników egzaminu maturalnego 2020

15.12.2020 (wtorek) – godz. 15.00

Informacja o zagrożeniach w klasach I – III

– zagrożenia – 14.12.2020

– wystawienie ocen/wpis do LIBRUSA – 08.01.2020

– uzupełnienie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy za I okres do 11.01.2020

12.01.2021 (wtorek) – godz.15.00

Klasyfikacja
śródroczna klas I – III; podsumowanie I okresu/sprawozdania

13.04.2021 (wtorek) – godz.15.00

Informacja o zagrożeniach w klasach III

– zagrożenia – 12.04.2021

– propozycje ocen – 19.04.2021

– wystawienie ocen/wpis do LIBRUSA – 26.04.2021

27.04.2021 (wtorek) – godz.15.00

Klasyfikacja
roczna klas III i rada szkoleniowa

– uzupełnienie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy w klasach III 07.05.2021

08.06.2021 (wtorek) – godz.15.00

Informacja o zagrożeniach w klasach I i II

– zagrożenia – 07.06.2021

– propozycje ocen – 14.06.2021

– wystawienie ocen/wpis do LIBRUSA – 21.06.2021

22.06.2021 (wtorek) – godz.15.00

Klasyfikacja
roczna klas I – II; podsumowanie II okresu/sprawozdania/wnioski

– uzupełnienie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy za II okres do 28.06.2021

29.06.2021 (wtorek) – godz.9.00

Plenarne zebranie