Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2.09.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2019
Koniec pierwszego okresu 10.01.2020
Początek nowego okresu 11.01.2020
Ferie zimowe 10.02. – 23.02.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9.04. – 14.04.2020
Zakończenie zajęć w klasach III 24.04.2020
Warsztaty przedmiotowe klas II 01.06. – 05.06.2020
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020
Ferie letnie 27.06. – 31.08.2020
Dodatkowe dni ustawowo wolne:
1 listopada 2019 (piątek) Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 (poniedziałek) Święto Niepodległości
1 stycznia 2020 (środa) Nowy Rok
6 stycznia 2020 (poniedziałek) Trzech Króli
1 maja 2020 (piątek) Święto Pracy
11 czerwca 2020 (czwartek) Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)/
25 października 2019 (piątek) 35-lecie Towarzystwa Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
2 stycznia 2020 (czwartek)
3 stycznia 2020 (piątek)
12 czerwca 2020 (piątek)
4 maja 2020 (poniedziałek) Egzamin maturalny w sesji wiosennej
5 maja 2020 (wtorek) Egzamin maturalny w sesji wiosennej
6 maja 2020 (środa) Egzamin maturalny w sesji wiosennej
 
Terminarz dni otwartych i zebrań z rodzicami:
10.09.2019 (wtorek) 17.00 – klasy II spotkanie informacyjno-organizacyjne z wychowawcami
17.00 – klasy III spotkanie informacyjno-organizacyjne z dyrektorem i wychowawcami
18.00 – klasy I spotkanie informacyjno-organizacyjne z dyrektorem i wychowawcami
29.10.2019 (wtorek) 18.00 – dzień otwarty, dla rodziców uczniów klas I zebranie obowiązkowe
17.12.2019 (wtorek) 18.00 – dzień otwarty, dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną obowiązkowy
14.01.2020 (wtorek) 17.00 – zebranie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas I – podsumowanie I okresu
18.00 – zebranie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas II i III – podsumowanie I okresu
31.03.2020 (wtorek) 18.00 – dzień otwarty – wywiadówka półsemestralna, dla rodziców uczniów klas III zagrożonych oceną niedostateczną obowiązkowy
09.06.2020 (wtorek) 18.00 – spotkanie informacyjne z dyrektorem i wychowawcami, dla rodziców uczniów klas I i II zagrożonych oceną niedostateczną obowiązkowe
Terminarz Rad Pedagogicznych:
29.08.2019 (czwartek) – godz.9.00 Plenarne zebranie – część I
10.09.2018 (wtorek) – godz.15.00 Plenarne zebranie – część II
29.10.2018 (wtorek) – godz.15.00 Rada szkoleniowa/analiza wyników egzaminu maturalnego 2019
17.12.2019 (wtorek) – godz. 15.00 Informacja o zagrożeniach w klasach I – III
– zagrożenia – 16.12.2019
– wystawienie ocen/wpis do LIBRUSA – 10.01.2020
– uzupełnienie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy za I okres do 13.01.2020
14.01.2020 (wtorek) – godz.15.00 Klasyfikacja śródroczna klas I – III; podsumowanie I okresu/sprawozdania
31.03.2020 (wtorek) – godz.15.00 Informacja o zagrożeniach w klasach III
– zagrożenia – 30.03.2020
– propozycje ocen – 08.04.2020
– wystawienie ocen/wpis do LIBRUSA – 20.04.2020
21.04.2020 (wtorek) – godz.15.00 Klasyfikacja roczna klas III i rada szkoleniowa
– uzupełnienie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy w klasach III 8.05.2020
09.06.2020 (wtorek) – godz.15.00 Informacja o zagrożeniach w klasach I i II
– zagrożenia – 08.06.2020
– propozycje ocen – 15.06.2020
– wystawienie ocen/wpis do LIBRUSA – 22.06.2020
23.06.2020 (wtorek) – godz.15.00 Klasyfikacja roczna klas I – II; podsumowanie II okresu/sprawozdania/wnioski
– uzupełnienie dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy za II okres do 29.06.2020
30.06.2020 (wtorek) – godz.9.00 Plenarne zebranie