Matura

WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ukazały się na stronie MEN.

DEKLARACJE WSTĘPNE – przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do 30 września 2019 r.

DEKLARACJE OSTATECZNE – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego – do 7 lutego 2020 r.

DO ABSOLWENTÓW! 
Jeśli macie w planach poprawiać wyniki Waszych matur w tym roku szkolnym to przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 7 lutego 2020 r. Wypełnić deklarację należy w Szkole osobiście. Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu przez CKE odpłatności za maturę. 

Harmonogram, komunikaty i informacje:

NOWE:

Więcej o maturze 2020:
http://oke.waw.pl/
http://www.cke.edu.pl

Skip to content