Matura

WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ukazały się na stronie MEiN.

DEKLARACJE WSTĘPNE – przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do 30.09.2022.

DEKLARACJE OSTATECZNE – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego – do 07.02.2023.

DO ABSOLWENTÓW! 
Jeśli macie w planach poprawiać wyniki Waszych matur w tym roku szkolnym to przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 07.02.2023. Deklarację należy wypełnić w Szkole osobiście. Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu przez CKE odpłatności za maturę. 

Harmonogram, komunikaty i informacje:

W przypadku egzaminu maturalnego w 2023 r. – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).

Więcej informacji na stronie MEiN.

Więcej o maturze 2023:
http://oke.waw.pl/
http://www.cke.edu.pl

Skip to content