Towarzystwo Absolwentów

Towarzystwo Absolwentów
Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Tomasza Zana w Pruszkowie

ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków
www: http://zan.org.pl/

Dane kontaktowe:
Prezes Cezary Grzelak,  email: cezary.grzelak@gazeta.pl
wice-prezes Barbara Ratyńska, email: bratynska1@wp.pl
wice-prezes Wiesław Gierwatowski, email: wieslaw.gierwatowski@gmail.com
wice-prezes Jacek Kaczanowski, email: kaczanowski.jacek@gmail.com
skarbnik Krystyna Dobrowolska, email: jdobrowolski5@wp.pl

Skip to content