Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA ZASADNICZA
(bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Wniosek kandydat drukuje ze strony szkoły.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół pobrany, wypełniony elektronicznie (wniosek zawiera aktywne pola) i podpisany, zaleca się przesłać skanem na adres: rekrutacja@zan.pruszkow.pl

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nie zalecamy dostarczania dokumentów osobiście do szkoły.

WNIOSEK

 od 15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00

 do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół świadectwo ukończenia szkoły, zaleca się przesłać skanem na adres: rekrutacja@zan.pruszkow.pl

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nie zalecamy dostarczania dokumentów osobiście do szkoły.

ŚWIADECTWO

od 26 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. 

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmieniony przez kandydata wniosek o przyjęcie, zaleca się przesłać skanem na adres: rekrutacja@zan.pruszkow.pl

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nie zalecamy dostarczania dokumentów osobiście do szkoły.

WYNIKI EGZAMINU,
ZMIANA WNIOSKU

od 31 lipca 2020 r. od godz. 8.00 

do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Zgodnie z wytycznymi MEN w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

12 sierpnia 2020 r. godz. 8:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA,
PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

od 13 sierpnia 2020 r. od godz. 8.00 

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Zgodnie z wytycznymi MEN w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

LISTY PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA –  nie odbędzie się

Wniosek !!!
Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół pobrany, wypełniony elektronicznie (wniosek zawiera aktywne pola) i podpisany wniosek, zaleca się przesłać skanem na adres: rekrutacja@zan.pruszkow.pl
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nie zalecamy dostarczania dokumentów osobiście do szkoły.