Harmonogram rekrutacji

REKRUTACJA ZASADNICZA 2024-2025

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15maja 2024r.

do 29 maja 2024r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosków o przyjęcie

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

Uwaga! Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem.

od 3 lipca 2024r.

do 10 lipca 2024r. do godz. 15.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2024r. do godz.12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 19 lipca 2024r.

do 24 lipca 2024r. do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2024r. do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

25 lipca 2024r.

Wolne miejsca

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 26 lipca 2024r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2024-2025

TERMIN

Składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 29 lipca 2024r.

do 31 lipca 2024r. do godz. 15.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 sierpnia 2024r.

Potwierdzanie woli przyjęcia

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 8 sierpnia 2024r.

do 12 sierpnia 2024r. do godz. 12.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 sierpnia 2024r. do godz.14.00

Wolne miejsca

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 13 sierpnia 2024r.

Skip to content