ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ

W dniu 18 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie odbyło się drugie spotkanie edukacyjno-promocyjne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora AED. W spotkaniu szkoleniowym wzięli udział: uczniowie, pracownicy obsługi szkoły, nauczyciele i dyrekcja, łącznie ponad 110 osób!
Spotkania przeprowadzono w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Zdążyć z Pomocą – Etap I” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Powiatu Pruszkowskiego.
Spotkanie poprowadzili: Koordynator Projektu Kamila Sawicka (Wiceprezes Klubu) oraz Ola Marcinkowska (Skarbnik Klubu), prowadząca praktyczne zajęcia z RKO i obsługi AED.

Skip to content