Listy do dyrektorów szkół, rodziców i opiekunów oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć.

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z listami do dyrektorów szkół oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć. (KPZ.576.9.2020)
 
Stosowne pliki w załączniku.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek województwa mazowieckiego.
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców i Opiekunów.
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Uczniów.


Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Skip to content