Nowe terminy egzaminów maturalnego i ósmoklasisty.

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

Egzamin maturalny

  • Termin: 8-29 czerwca br.
  • W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
  • Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
  • Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
  • Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Skip to content