Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 A [[O] pol-hist-ang (ang-niem*,ros*,fra*)].

Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 B [[O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*)].

Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 C [[O] biol-chem-ang (niem*,ros*,fra*)].

Lista zakwalifikowanych do oddziału 1 D [[O] geogr-wos-ang (ang-niem*,ros*,fra*)].

Lista niezakwalifikowanych do wybranych oddziałów z pierwszego lub drugiego wyboru Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana.

Oddział / Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania
(1A) [O] pol-hist-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 150,70
(1B) [O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 164,10
(1C) [O] biol-chem-ang (niem*,ros*,fra*) / 161,05
(1D) [O] geogr-wos-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 142,75

Przypominamy – potwierdzanie woli przyjęcia – od 13 sierpnia od godz. 8.00 do 18 sierpnia do godz. 15.00 !!!
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęciach do legitymacji szkolnej. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

KWESTIONARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATA

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 19 sierpnia do godz. 14.00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc.

Skip to content