Uroczystość odsłonięcia tablicy memoratywnej z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana.

29 października, o godzinie 12:00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy memoratywnej upamiętniającej Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników oraz Uczniów naszej szkoły z lat 1921 – 2021. Na ceremonię z okazji 100-lecia istnienia wcześniejszego Gimnazjum, a obecnego Liceum im. Tomasza Zana, przybyło wiele ważnych osobistości, m. in. Starosta Pruszkowski p. Krzysztof Rymuza oraz Prezydent Miasta Pruszkowa p. Paweł Makuch, którzy objęli patronat honorowy nad inicjatywą, liczni przedstawiciele pruszkowskich i okolicznych organizacji i instytucji, a także nauczyciele, pracownicy szkoły oraz delegacje uczniów. Gości przywitała p. Dyrektor Ewa Król, która poprowadziła uroczystość. W czasie obchodów wygłoszono wiele przemówień, w których podkreślano ważną rolę szkoły w kształtowaniu nowych pokoleń oraz jej wkład w rozwój pruszkowskiego środowiska, a także składano serdeczne życzenia. Odczytane zostały również dwa listy – od posła p. Zdzisława Sipiery oraz Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, niestety nieobecnych na uroczystości. Tablica pamiątkowa została zaprojektowana i wykonana przez p. Marka Moderau , a grafiki na niej wykorzystane są autorstwa absolwenta naszej szkoły, p. Jerzego Blancarda. Uroczyście odsłonili ją: p. Barbara Ratyńska, p. Izabela Szewczyk, p. Irena Juśkiewicz, p. Ewa Król oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego. Na koniec młodzież wręczyła gościom okolicznościowe pamiątki, a Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie uhonorowało medalami osoby zasłużone dla Liceum im. Tomasza Zana. Ta ważna i piękna uroczystość pokazała, jak wielu przyjaciół ma nasze Liceum i dała kolejną okazję, by poczuć dumę z bycia Zaniakiem.

Uroczystość odsłonięcia tablicy memoratywnej z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana.

PODZIĘKOWANIA DYREKTORA LO IM. TOMASZA ZANA

LIST POSŁA NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LIST WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

LIST DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Skip to content