Szkolna Komisja Rekrutacyjna informuje:

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy 1b i 1c w rekrutacji uzupełniającej zostaną umieszczone w holu głównym szkoły w dniu 12.08.2022r. o godz.9.00.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginały dokumentów w dniach 16.08.22 – 18.08.22 do godz. 15.00 – hol II piętro.

Listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w holu głównym (parter) w dniu 19.08.22r. o godz.10.00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przypomina o konieczności złożenia w terminie oryginałów dokumentów!

Skip to content